Jumaat, 22 Februari 2013

Rider Medikal Kad : Perlindungan 95 Early Pay Critical Illness

Pelan Penyakit Kritikal Takaful : 95 Early Critical Illness Dalam kebanyakkan polisi untuk penyakit kritikal / critical illness, pampasan hanya dibayar pada tahap 3 @ 4 sahaja (Stage 3 @ 4).

Sekiranya seseorang pemegan polisi didiagnos mengidap kanser pada tahap 1(stage 1), pemegang polisi tidak akan menerima apa-apa pampasan memandangkan keadaan sakit tersebut tidak memenuhi syarat-syarat polisi penyakit kritikal.


Memandangkan belanja paling perlu untuk meneruskan hidup adalah pada peringkat awal penyakit kritikal, Takaful telah memperkenalkan pelan 95 Early Critical Illness. Pelan ini boleh di dapati dalam bentuk Standalone atau pun dalam bentuk Rider kepada pelan Unlimited Medical Card .


Dengan Pelan ini juga, anda boleh mendapatkan belanja tambahan jika memerlukan wang perbelanjaan rawatan penyakit kritikal dari peringkat awal lagi.
Kelebihan Pelan 95 Early Payout Critical Illness  ini :Faedah-faedah akan di bayar mengikut 3 tahap keparahan yang berlainan:

Keparahan Ringan (Low Severity)
Faedah akan dibayar apabila Orang Dilindungi menjalani pembedahan yang dilindungi atau bila didiagnoskan menghidap penyakit kritikal tahap Keparahan Ringan. 

Bayaran = 30% daripada Jumlah Asas Perlindungan.

Keparahan Sederhana  (Medium Severity)
Faedah akan dibayar apabila Orang Dilindungi menjalani pembedahan yang dilindungi atau bila didiagnoskan menghidap penyakit kritikal tahap Keparahan Sederhana. 

Bayaran = 60% daripada Jumlah Asas Perlindungan.

Keparahan Serius  (High Severity)
Faedah akan dibayar apabila Orang Dilindungi menjalani pembedahan yang dilindungi atau bila didiagnoskan menghidap penyakit kritikal tahap Keparahan Serius. 

Bayaran = 100% daripada Jumlah Asas Perlindungan.Faedah-Faedah lain :

1)Faedah tambahan sebanyak 20% daripada Jumlah Dilindungi akan dibayar apabila Orang Dilindungi 
didiagnos dengan Penyakit Berkaitan Diabetis.

2) Faedah tambahan ini tidak akan mengurangkan pembayaran Jumlah Dilindungi. Tiada lagi faedah yang akan dibayar di bawah Penyakit Berkaitan Diabetis sebaik sahaja Jumlah Dilindungi telah dibayar 100%.

3)Tempoh Menunggu tidak dikenakan di antara tuntutan.

4) Caruman yang dibayar melalui pelan ini boleh melayakkan anda untuk pelepasan cukai peribadi di mana ia tertakluk 
kepada keputusan akhir oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri.Pernahkah anda membaca berita seperti di bawah ini ? :

Beliau memiliki 3 polisi yang merangkumi 36 Critical Illness. Bagaimanapun, kesemua polisi yang diambil adalah Pelan Penyakit Kritikal yang normal. Beliau telah didiagnos dengan penyakit kanser Tahap 1. Tetapi, ketiga-tiga polisi beliau adalah untuk perlindungan pada Tahap 3 @ 4.

Oleh sebab itu beliau tidak dapat apa-apa pampasan perlindungan penyakit kritikal.


Di sini kelebihan yang terdapat pada 95 Early Payout Critical Illness, di mana pada Tahap 1, 30% akan terus diberikan sebagai pampasan kepada pemegang polisi. Tak perlu tunggu pada Tahap Kritikal iaitu Tahap 3 @ 4.
Untuk Proposal percuma boleh klik di sini.